Harddisk Organiseren
 
 
De afkorting HD dient u te lezen als: Hard Disk
Een kleine computer kennis is tevens vereist.
 
Om een goed en duidelijk overzicht te behouden van al uw bestanden op de Tyros HD is het raadzaam om deze goed te organiseren, zodat u alles makkelijk en vlug kunt terug vinden.
In het begin lijkt het veel werk, maar door alles structureel door te voeren heeft u naderhand hier erg veel plezier en gemak van.
 
Deze werkwijze gaat er vanuit dat de Tyros gekoppeld is aan uw PC daar dit de makkelijkste en snelste manier is, echter kunt u hetzelfde uitvoeren rechtstreeks op uw Tyros zie ook Hier
 
Om te beginnen:
 
De Tyros kent de volgende bestanden: Styles, Song-Styles, Custom Voices, User Voices, Midifiles, Registratiebestanden, Tekstestanden, Custom Drums, Multipads, Premium-Packs.
 
Elke aangemaakte map op de HD kan maximaal 500 items bevatten,  Een sub map kan ook maximaal 500 items bevatten. met deze wetenschap kunnen we de Tyros HD gaan organiseren welke u helaas zelf handmatig moet uitvoeren.
 
Maak vervolgens 7 nieuwe (hoofd) mappen aan met de naam: Styles, Song-Styles, User Voices, Midifiles, Registratiebestanden, Tekstestanden, Multipads. (De map _Premium Packs wordt automatisch gemaakt als u één van deze packs installeert)
De Tyros zet deze zelf in alfabetische volgorde
 
Voorbeeld van het Main Screen vd Tyros:
 
De Gemaakte Map Styles:
Deze map gaan we onderverdelen in submapjes zoals de style sectie op de Tyros.
Maak dus 11 nieuwe mapen aan met de naam resp.
Ook kunt u extra Mappen aanmaken bijv 1 Keyboardstyles, waarin u diverse styles van een ander keyboard merk in kunt verzamelen en overzichtelijk kunt houden.
 
Voorbeeld scherm Styles:
 
 
Deze map bestaat nu uit 2 pagina's (P1 en P2) hierin kunt u gewoon in doorheen bladeren.
Nu kunt u uw gekochte/gedownloade styles vanaf uw usb-stick naar de betreffende rubriek kopieren/plakken zodat deze makkelijk en simpel zijn terug te vinden op uw Tyros.

 

 
 
De Gemaakte map Midi-Files:
 
 
Maak nu in deze map 14 submapjes aan zoals in het voorbeeld hiernaast
Deze Hoofdmap midifiles bestaat uit 2 pagina's (P1 en P2)
Nu kunt u alle midifile titels kwijt door deze vanaf  uw usb-stick naar de juiste sub map te kopieren/plakken.
U dient dus de midifile "the rose" in de map te zetten van S-T en de midifile "de vlieger" in de map C-D 
De map 1-9 + Overige kunt u  al uw overige midifiles zetten zoals 99 luftbalons, kerst en sinterklaas liedjes etc.
de Tyros zet zelf alles op alfabet in deze mappen.
 
 

Voorbeeld Inhoud Midifile Map  K-L

 
De Gemaakte map Song Styles:
Voor de map Songstyles doet u hetzelfde als hierboven, echter moet u deze sub mapjes aanmaken in de hoofdmap SONG STYLES.
 
 
Zo kunt u in de Hoofdmap Registraties, Tekstbestanden Multipads etc. allemaal extra sub mapjes maken zodat het voor u overzichtelijk wordt om alles terug te vinden is op de HD van de Tyros. 
 
OPM: Uw gemaakte registraties zult u opnieuw moeten instellen, zodat alles naar de nieuwe indeling verwijst!!
 
 
 Extra info hoe de Tyros met bestandsnamen omgaat:
  
** Een map naam mag maximaal 50 tekens/karakters lang zijn.
 
** Elke map of submap mag maximaal 500 items bevatten
 
** Een MP3 of Midifile bestandsnaam mag maximaal 41 tekens/karakters lang zijn (anders worden deze niet gelezen/herkent)
 
 
  
Een goed georganiseerde HD is het begin om alles overzichtelijk te houden.
Natuurlijk zijn op de hierboven beschreven indelingen andere varianten mogelijk welke u geheel aan uw eigen inzichten kunt aanpassen of veranderen.
 
Als u de basis snapt van Hoofdmappen en Submapjes maken, is het geheel naar uw eigen inzichten te maken zodat u als gebruiker al de bestanden weet waar ze staan en kunt oproepen als u ze nodig heeft.
 
Veel succes met uw HD indeling....