Tekstbestanden
 
 
Vele muzikanten gebruiken tekstbestanden als geheugensteuntje om bijv. de songstekst met daarboven de akkoorden vast te leggen, of om aanwijzigingen voor de song aan te geven.
 
De Tyros heeft deze mogelijkheid natuurlijk ook aan boord, echter het schermpje van de Tyros heeft zijn beperkingen en dient u dus hiermee rekening te houden bij het maken van een goede weergave op uw Tyros-scherm.
 
Natuurlijk kunt u de opgeslagen tekstbestanden koppelen aan uw registraties, pedalen en zijn dus makkelijk op te roepen.
 
Op elke pc kunt u een tekstbestand maken in kladblok of notepad gebruik dan onderstaande  instellingen:
 
 
Gebruik het lettertype Courier New lettergrootte 16  (zo komen de akkoorden op de juiste plaats boven de tekst te staan)
 
* Max 20 regels per pagina  (dit ivm de weergave op het Tyros-scherm)
 
* Max 64 tekens per regel (dit ivm de weergave op het Tyros-scherm)
 
* Stel de layout van het Tyros-scherm in op: Fixed 16
 
Als u bovenstaande aanhoud zullen uw tekstbestanden overzichtelijk en leesbaar zijn op de Tyros.
 
Klik HIER om het tekstbestand van de song "Blowing In The Wind" te bekijken en om te downloaden om deze te proberen op de PC en Tyros.